Daily Archives: 10 Tháng Sáu, 2021

thumbnail
0 bình luận

Ứng viên thành công…

Chúc mừng học viên PHẠM MINH TÚ đã xuất sắc trúng tuyển vị trí Chuyên viên khách hàng Doanh nghiệp..

Xem thêm
thumbnail
0 bình luận

Ứng viên thành công…

Chúc mừng học viên Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã xuất sắc trúng tuyển vị trí Khách hàng cá nhân ngân..

Xem thêm
thumbnail
0 bình luận

Ứng viên thành công…

Chúc mừng học viên Hoàng Thị Ánh đã xuất sắc trúng tuyển vị trí Giao dịch viên ngân hàng TMCP..

Xem thêm
thumbnail
0 bình luận

Ứng viên thành công…

Chúc mừng học viên NGUYỄN CHÍ THẢO đã xuất sắc trúng tuyển vị trí KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN tại ngân..

Xem thêm
thumbnail
0 bình luận

Ứng viên thành công…

Chúc mừng học viên NGUYỄN THỊ THANH NGA đã xuất sắc trúng tuyển vị trí KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN tại..

Xem thêm
thumbnail
0 bình luận

Ứng viên thành công…

Chúc mừng học viên NGUYỄN THỊ HOÀI đã xuất sắc trúng tuyển vị trí KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN tại ngân..

Xem thêm
thumbnail
0 bình luận

Ứng viên thành công…

Chúc mừng học viên DOÃN NGỌC HUYỀN đã xuất sắc trúng tuyển vị trí Giao Dịch Viên ngân hàng TMCP..

Xem thêm
thumbnail
0 bình luận

Ứng viên thành công…

Chúc mừng học viên TRẦN THỊ KIỀU TRINH đã xuất sắc trúng tuyển vị trí KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN tại..

Xem thêm
thumbnail
0 bình luận

Ứng viên thành công…

Chúc mừng học viên NGUYỄN THỊ DUNG đã xuất sắc trúng tuyển vị trí Giao Dịch Viên ngân hàng TMCP..

Xem thêm
thumbnail
0 bình luận

Ứng viên thành công…

Chúc mừng học viên BÙI THỊ THU THẢO đã xuất sắc trúng tuyển vị trí chuyên viên Hỗ trợ tín..

Xem thêm